Förslag till gemensam avfallsplan

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har tagit fram ett gemensamt förslag till renhållningsordning gällande år 2018-2022. Fokus är att ta ett nytt gemensamt steg mot en hållbar framtid. Mellan den 1 november och den 15 december kommer förslaget att ställas ut på offentliga platser i de olika kommunerna, samt på respektive kommuns hemsida. I samband med utställningen kommer allmänheten ha möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Det nya förslaget på gemensam renhållningsordning gällande år 2018-2022 är ett viktigt led i det ökade samarbete som GGVV-kommunerna upprättat inom avfallsverksamheten. Fokus i planen är att ta ett nytt gemensamt steg mot en hållbar framtid. Kommunerna inom GGVV önskar med denna plan förbättra miljöarbetet och service för hushållen. Avfallshanteringen ska utvecklas högre i den så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, återanvändning och återvinning.

Lämna dina synpunkter

I Gnosjö kommun kommer renhållningsordningen ställas ut mellan den 1 november - 15 december på följande platser:

Biblioteket i Gnosjö, Hillerstorp, kommunhuset i Gnosjö samt på vår hemsida.

Lämna synpunkter på avfallsplanen i den digitala portalen Min kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även lämna dina synpunkter till: avfallsplan2018@gnosjo.se, eller via telefon 0370-33 10 00, alternativt via blankett som finns i anslutning till utställningsplatsen.

Renhållningsordningen är en strategisk plan och ett regelverk för avfallshanteringen som alla kommuner enligt miljöbalken (15 kap) ska ha. Renhållningsordningen, som antas av kommunfullmäktige består av dels avfallsplan, dels föreskrifter gällande hantering av avfall. Vad en renhållningsordning ska innehålla styrs av Naturvårdverkets föreskrifter, men varje kommun får även med utgångspunkt från sina egna förutsättningar påverka renhållningsordningens innehåll.

Senast uppdaterad: 2017-11-02