Föreningen ”Nya I Gnosjö” - ska främja etablering och nätverksbyggande för nyanlända ungdomar

Genom bidrag från (MUCF) Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor kan projektet ”Nya i Gnosjö” drivas med nyanlända ungdomar i åldern 16-25 år och kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME). Projektledare är Therese Andersson, men i styrelsen för föreningen sitter enbart nyanlända ungdomar.

Genom diskussioner och samtal med elever i språkintroduktionsklasserna kom förslag på vad man i projektet skulle satsa särskilt på. Viktiga aspekter som kom fram var:

  • önskemål om praktikplatser/knyta framtida jobbkontakter
  • körkortsutbildning
  • IT-utbildningar
  • Mötesplats

Therese har därefter tillsammans med ungdomarna arbetat igenom förslagen som bland annat mynnat ut i förberedande teoriläsning för körkort, en mötesplats varje vecka för att knyta kontakter och möta andra, en informationsdag – ”vägar ut i arbetslivet” och en utbildningsdag med räddningstjänsten. Det planeras även för en kommande internationell dag som syftar till att sprida kunskap om vårt mångkulturella samhälle och samla in pengar till välgörande ändamål.

Mötesplatsen är öppen varje fredag kl. 10.00-13.00 för daglediga ungdomar där man kan göra läxor, utveckla språk och möta andra.

Från vänster: Qutaibah Aljunaidi, vice ordförande i föreningen, Yusuf Mohamed och Therese Andersson, projektledare.

I förra veckan träffade vi Therese och två av ungdomarna som är engagerade i föreningen; Qutaibah Aljunaidi och Yusuf Mohamed. De uttrycker att denna förening kan leda till något bra. De vill vara delaktiga för att knyta flera olika kontakter i samhället som kan leda till en fot in i arbetslivet på olika sätt.

Du som har ett intresse för att engagera dig i föreningen är varmt välkommen att delta som stödmedlem, vilket är helt gratis. Du ska dela föreningens intresse som handlar om att främja etablering för nyanlända.

Praktikplatser av varierade slag är också efterfrågade, både de som är kortare och de sträcker sig längre. Även praktikplatser inom kommunal verksamhet, t.ex. äldreomsorg eller andra typer av tjänster att praktisera inom är av intresse, som ska gå att kombinera med studier (dvs. någon eller några dagar i veckan).

Du kan få kontakt med föreningen genom att maila Therese Andersson på nyai@gnosjo.se

Senast uppdaterad: 2017-11-27