Arne Ottosson avslutar sitt uppdrag

Arne Ottosson (M) har beslutat sig för att avgå som kommunstyrelsens ordförande. Formellt beslutas om detta vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari. En ny kommunstyrelseordförande väljs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari. Arne är kvar på sitt uppdrag till 31 mars.

Sidansvarig: Emilia VanDerMeulen

Senast uppdaterad: 2017-01-17