Arkitekturprisvinnare 2017

På plats för att ta emot priserna var från vänster Allan Zetterström och Folke Johansson för Folkes park, och Anders Hermansson och Jörgen Nilsson för Hillerstorps hamn. Längst till höger syns samhällsbyggnadsnämndens ordförande Samuel Davidsson.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 juni delades pris ut till årets arkitekturprisvinnare. Bronsplaketten gick i år till hamnen i Hillerstorp. På plats för att ta emot priset var representanter för samhällsföreningen Hillerstorpare.

I motiveringen till arkitekturprisvinnaren står bland annat:
"På initiativ av Samhällsföreningen Hillerstorpare tillsammans med Gnosjö kommun har Hillerstorps hamn restaurerats från ett industriområde till en attraktiv plats i centrala Hillerstorp som välkomnar både Hillerstorpsbor och besökare. Genom att ta tillvara på en gammal industrifastighet har man i Hillerstorp visat att det går att ta tillvara på det som redan finns. Man har omvandlat hamnen till en plats där människor trivs att vistas."

Ett hedersarkitekturpris delades också ut till Folke Johansson för anläggandet av Folkes park. I motiveringen till hederspriset står bland annat:
"Platsen som ursprungligen var en igenvuxen tjärn är idag en omtyckt plats där besökarna kan njuta av en parkmiljö med olika aktiviteter. I parken har dammar anlagts, på sommaren finns badmöjligheter och på vintern används isen till skridskobana."

Senast uppdaterad: 2017-06-30