Anbud på jaktarrende

Teknik- och fritidsförvaltningen infordrar anbud på jaktarrende på delar av fastigheterna Bäckshult 1:5, Hovmannakull 1:2 och 1:6, Töllstorp 1:2 samt Töllstorp 1:56 m fl.

Förfrågningsunderlag kan beställas av teknik- och fritidschef Lennart Hermansson, tel 0370-33 10 60. Skriftliga anbud skall vara teknik- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 2017-09-11.

 

Senast uppdaterad: 2017-08-17