Utdelning av stipendier

Från vänster syns Kristine Hästmark, ordförande för kultur- och utbildningsutskottet, tillsammans med kulturstipendiaten Thomas Lundell. Därefter kommer ungdomsledarstipendiaterna Sara Carlsson Spångberg och Per-Ola Nedstedt, och längst till höger allmänna utskottets ordförande Arne Ottosson.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december delades kommunens kultur- och ungdomsledarstipendium ut. Stipendierna delas ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet och berömvärda insatser inom respektive område.

Kulturstipendiat: Thomas Lundell.

Ungdomsledarstipendiater: Sara Carlsson Spångberg, Gnosjö IF, och Per-Ola Nedstedt, Gnosjö FK.

Senast uppdaterad: 2016-12-19