Sjuksköterskor

Just nu är det stor brist på sjuksköterskor. Gnosjö kommun har haft ute platsannonser vid fyra tillfällen utan att kunna tillsätta tjänsterna. Inte heller det bemanningsföretag som kommunen tidigare har anlitat har några sjuksköterskor att förmedla. Kommunen har därför anlitat ett nytt bemanningsföretag för att lösa situationen. En fyra veckors introduktion för de inhyrda sjuksköterskorna har påbörjats. Under introduktionen har det uppmärksammats att sjuksköterskorna inte behärskar svenska språket till fullo. För att undvika missförstånd har kommunen därför säkrat upp så att varje bemanningssjuksköterska har med sig en undersköterska under arbetsdagen.

Kommunen ska nu träffa bemanningsföretaget för att komma till rätta med de brister som har upptäckts.

Senast uppdaterad: 2016-04-14