Resebidrag för högskole- och universitetsstudier

Du känner väl till att Gnosjö kommun sedan några år tillbaka ger resebidrag för de kommuninvånare som studerar på universitet eller högskola?

För att vara berättigad till resebidrag gäller att man:

  • ska vara boende och folkbokförd i Gnosjö kommun
  • bedriver högskole- eller universitetsstudier på heltid (30 poäng/termin)
  • pendlar dagligen till högskoleorten.

Resebidraget utgör 50 % av biljettpriset och beviljas för resor under perioden 15 augusti till 15 juni samt under högst åtta (8) terminer per elev.

Resebidraget avser studenter som dagpendlar till högskoleorten, bidrag för hemresor vid veckopendling godtas inte. En bedömning görs av vad som kan anses rimligt avstånd för pendling.

Resebidrag beviljas inte för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar, Komvux eller folkhögskolekurser o dyl.

Ansökan

För att erhålla resebidrag måste en ansökningsblankett ifyllas. Ansökningsblanketten hittar du här.PDF

Som intyg att man studerar på Högskola/universitet krävs ett underskrivet registreringsintyg från den institution man studerar på där det framgår att man studerar på heltid samt terminens längd. Vidare gäller att studie-resultatet ska uppfylla reglerna för Centrala studiestödnämnden (CSN) stöd för heltidsstudier.

Utbetalning sker terminsvis i efterskott och blanketten tillsammans med intyg inlämnas efter varje termin tillsammans med kvitto på betalda biljetter/kort. Rabatten utbetalas en gång per termin. Kontroll kommer att ske mot kommunens invånarregister för att säkerställa att den sökande är folkbokförd i kommunen.

Administration

Ansökningsblankett, tillsammans med ovan nämnda handlingar, sänds till:

Gnosjö kommun
Kommunkansliet
335 80 Gnosjö

Resebidrag betalas ut i juni och januari månad.

Senast uppdaterad: 2016-08-17