Politiska beslut i korthet

Kommunstyrelsen sammanträdde tisdagen den 6 september och gick då bland annat igenom följande ärenden:

En länsgemensam tillnyktringsenhet ska skapas. Syftet är att ta hand om personer som exempelvis behöver nyktra till innan de tas in på behandlingshem. Region Jönköpings län står för 80 % av kostnaden för den nya verksamheten och länets kommuner betalar resterande 20 %. För Gnosjö kommun innebär det en kostnad på 50 000 kr. Enheten ska placeras i Jönköping.

Subventioneringen av bygglovsavgiften för byggandet av 1-2-familjshus tidsbegränsas till att gälla fram till 31 december 2018.

Kommunstyrelsen antog riktlinjer för bostadsförsörjning. I riktlinjerna anges att det ska byggas 35 bostäder om året i Gnosjö kommun.

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2016-09-08