Politiska beslut i korthet

Kommunstyrelsen sammanträdde tisdagen den 7 juni och gick då bland annat igenom följande ärenden:

Budgeten för 2017 antogs.

Lichron-fastigheten ska köpas in av kommunen. Köpet finansieras genom omfördelningar i investeringsbudgeten. Kommunstyrelsen gav kommunchefen och berörda förvaltningschefer i uppdrag att utreda hur fastigheten kan användas till arbetsmarknadsenheten och till dagverksamheterna på Vältgatan och Läroverksgatan. Kommunstyrelsen var inte enig i beslutet.

Senast uppdaterad: 2016-06-08