Konjunkturbarometer

Den senaste konjunkturmätningen för hela Gnosjöregionen som genomfördes i slutet av mars pekar på en postiv trend för näringslivets utveckling. Totalt 260 företag i alla branscher har svarat på frågor om orderläge, inköpsläge, personalläge, investeringar och framtidstro. Det är en trendmätning där företagen anger hur man uppfattar det aktuella läget i det egna bolaget i förhållande till förändringar under de senaste 3 månaderna. Mätningen visar följande resultat:
- Starkt orderläget i regionen
- En liten ökning av inköpsnivån
- Liten efterfrågan på personal
- Investeringsnivån ökar något
- Stark framtidstro inför det kommande kvartalet

Senast uppdaterad: 2016-04-14