Företagen ser positivt på framtiden

Nu har Business Gnosjöregion släppt den andra mätningen av Gnosjöregionens konjunkturbarometer. Mätningen genomfördes i januari i år. Totalt 270 företag i alla branscher har svarat på frågor om orderläge, inköpsläge, personalläge, investeringar och framtidstro. Många upplever att orderläget är fortsatt stabilt för regionen, att inköpsnivån kommer öka något och att framtidstron förstärks inför det kommande kvartalet. Även investeringsnivån visar på en liten ökning och efterfrågan på personal kommer att öka.

Konjunkturbarometern har tagits fram för att på ett enkelt sätt kunna mäta ”temperaturen” på näringslivet i Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo och Gislaveds kommuner. Det är BGR Business Gnosjöregionen som står bakom mätningen. Det är en trendmätning som visar på förändringar hos företagen av orderläge, inköpsläge, personalläge, investeringar och framtidstro över en 3-månadersperiod. Företagare och ledare i verksamheten skall på en 5-gradig skala markera hur man uppfattar det aktuella läget i det egna bolaget. Det handlar inte om att avläsa siffror och rapporter utan att svara på hur man uppfattar läget just nu.

Läs mer om resultatet på Business Gnosjöregionens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-02-11