Byggstart för ny förskola i Gnosjö

De första spadtagen togs med gemensamma krafter av, från vänster, Arne Ottosson, kommunstyrelsens ordförande, Huy Nguyen, Språkstugans förskola, Christer Bobbo Svensson, TN Bygg, Ronny Ngo, Solrosens förskola, Gunilla Andersson, förskolechef, och Kristine Hästmark, kultur- och utbildningsutskottets ordförande.

Idag togs det första spadtaget inför bygget av en ny förskola i Gnosjö. Behovet av förskoleplatser är stort i Gnosjö kommun, därför byggs nu en ny förskola med fyra avdelningar. Den nya förskolan ska ligga på Bäckaskogsområdet i Gnosjö, utmed Läroverksgatan, och beräknas vara färdig i början av 2017. På plats vid den officiella byggstarten var förskolebarn från Bäckalyckan, Språkstugan och Solrosens förskola. Här var också representanter från kultur- och utbildningsförvaltningen, från den politiska ledningen och från byggföretaget TN Bygg.

Senast uppdaterad: 2016-02-23