Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunens fullmäktigemötens direktsänds på vår webbtv-kanal. Du kan även i efterhand titta på sändningarna. Fullmäktiges sammanträden börjar i princip alltid klockan 18.30. Direktsändningarna startar ett par minuter innan mötets start.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunfullmäktiges
ordförande

Johan Malm (C)
tel 070-561 44 73
johan.malm@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Stefan Lundell (KD)
tel 079-065 30 35
stefan.lundell@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Camilla Karlsson (S)
tel 070-339 82 21 camilla.karlsson@gnosjo.se

Sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se