En neonskylt som det står "Make this world better" på.

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är en årlig kvalitetsundersökning som en stor majoritet av landets 290 kommuner deltar i. Undersökningen samordnas av Sveriges kommuner och landsting och ger ett invånarperspektiv på kommunens:

  • barn & unga
  • stöd & omsorg
  • samhälle & miljö 

Syftet med kommunens deltagande i kvalitetsundersökningen

  • Att du som kommuninvånare ska få information om kvaliteten på kommunens service. Vi tycker det är viktigt att du som invånare får veta vilket resultat det blir av dina skattepengar. I detta syfte återkopplar vi resultatet både på hemsidan, i vår kommuntidning och i en särskild skrift menad för dig som kommuninvånare. Allt för att du ska kunna bli så informerad som möjligt, och kunna göra välinformerade demokratiska val.
  • Fungera som underlag för dialog kring resultaten med invånarna. Våra politiker reser regelbundet runt i kommunen på offentliga möten med kommuninvånarna. Här finns goda möjligheter att diskutera med dina politiker om kommunens resultat.
  • Att måtten används som en del av styrning och verksamhetsutveckling. Gnosjö kommun använder KKiK i utvecklandet av sina verksamheter. I detta arbete tittar vi på trender över tid, jämför oss med andra kommuner och försöker hitta framgångsfaktorer hos de som gör saker bättre än vi. Inom flera områden ligger vi också själva bra till – då kan andra kanske inspireras av våra arbetssätt.

Ta del av kvalitetsresultaten för gnosjö kommun på koladas webbplats Länk till annan webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklingsledare
Linda Ljungkvist

linda.ljungkvist@gnosjo.se
Telefon: 0370-33 10 00 (växel)