Illustration över ett naturlandskap. Mitt på en äng sitter en skylt som det står Gnosjö på.

Om platsvarumärkesarbetet

Konkurrensen om invånare, besökare och investeringar är stentuff och för att Gnosjö kommun ska vara en välmående plats även i framtiden, behöver vi hänga med i matchen.

Därför har kommunen krokat arm med Gnosjöandans näringsliv och startat ett platsvarumärkesarbete.

Under 2020-2021 arbetas en strategi fram för platsvarumärket Gnosjö. Målet är att våra företag enklare ska kunna rekrytera rätt kompetens. Målet är också att få fler att flytta till och besöka kommunen, samt att fler ska vilja driva företag här.

Strategin ska svara på frågan hur kommunen, som geografisk yta, ska marknadsföras och utvecklas i framtiden för att fortsätta vara en attraktiv plats.

Gnosjöandans näringsliv i samarbete med oss på Gnosjö kommun.

Det gör du, din granne och din jobbarkompis. Alla vi som bor och verkar i kommunen äger platsvarumärket gemensamt.

Därför är vår ambition att involvera invånare, företag och föreningar – både i arbetet med att ta fram strategin och sedan när vi ska börja göra saker. Är vi många som trummar ut liknande berättelser om Gnosjö, skapar vi möjligheter att förstärka och vid behov förändra bilden av vår plats.

Vi är också måna om att alla som är en del av vår plats ska känna en stor stolthet. Det smittar av sig.

Under hösten 2020 genomförs en beskrivning av nuläget. Den består av en medieanalys, två workshops med invånare, en nationell attitydundersökning, en lokal attitydundersökning och en fokusgrupp med studenter.

När nuläget målats upp ska strategin arbetas fram. Strategin ska svara på vad kommunen som organisation och Gnosjöandans näringsliv behöver göra för att i framtiden attrahera fler människor till platsen Gnosjö kommun.

När vi enats om en strategi är det dags att ta fram en implementeringsplan – hur går vi från strategi till action, det vill säga sådant som vi är extra bra på här i vår kommun.

Under våren 2021 ska en strategi vara framme. Det ska svara på frågan på vad kommunen behöver satsa på för att vår plats på jorden ska vara attraktiv även i framtiden.

Det är först när strategin är framme som vi kan ta fram en implementeringsplan och börja göra aktiviteter. Men i andra kommuner har liknande strategier lett till att man satsar mer på saker som bostadsbyggande, på särskilda insatser för att företagen i kommunen ska lyckas rekrytera och på att utveckla livsstil och utbud i kommunen. Men även på mer marknadsföringsorienterade delar som att utveckla platsens digitala närvaro och genomföra riktade marknadsföringsinsatser.

Resultatet på lång sikt blir att vi får enklare att attrahera invånare, besökare och investeringar till kommunen.

Det är Gnosjö kommun med alla dess starka kommundelar som omfattas av arbetet. Strategin ska också svara på hur vi marknadsföringsmässigt ska hantera alla starka platsvarumärken som Gnosjö i sin tur består av, exempelvis Hillerstorp.

En rimlig fråga, särskilt i tider då flera kommuner tampas med ansträngd ekonomi och behöver prioritera sitt grunduppdrag.

Självklart ska skattemedel användas på ett ansvarsfullt sätt. Samtidigt kvarstår ett faktum: för att generera pengar (skattemedel) till grunduppdraget behöver platsen ha förmågan att attrahera fler invånare (och besökare, kanske främst för att det skapar jobb, stimulans av näringslivet och attraktivitet).

På något sätt behöver alltså varje kommun jobba med attraktivitetsfrågan.

Gnosjöandans näringsliv tar de främsta kostnaderna i arbetet med att ta fram en strategi. Kommunen går in med arbetstid då projektledaren är en kommunmedarbetare.

När arbetet ska implementeras behöver dock både kommunen och Gnosjöandans näringsliv vara beredda att investera en del resurser.

Ja, det blir allt vanligare. Om du vill kika på en annan småländsk kommun som tagit fram ett platsvarumärke, kika gärna på Nässjö.

Nässjös arbete med att ta fram ett platsvarumärkelänk till annan webbplats

Vår projektledare Katrin Löwe. Hon nås på katrin.lowe@gnosjo.se

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: