Koncerntänket

Koncerntänket: tydlig styrning med gemensamma strategiska mål, samhörighet och samarbete över förvaltningsgränserna, stolta och positiva medarbetare, invånarna i foksu, gott bemötande både externt och internt

Ovan kan du läsa de fem arbetsprinciper Gnosjö kommun har och som vi kallar "koncerntänket". Ordet kommer av en strävan att tänka och arbeta med "samhörighet över gränserna" och att kommunens alla verksamheter är en del i samma "familj".

Vi verkställer koncerntänket genom bl.a.:

  • Tydlig styrmodell där gemensamma strategiska mål är en del av helheten
  • Arbetar med förvaltningsöverskridande samarbeten t.ex. uppdragsgrupper och analysgrupp.
  • Samarbetar kring nämndmål över gränserna
  • Aktivt arbete med att utveckla våra personalförmåner, introduktion till nyanställda, introduktionsprogram till chefer, tydliga direktiv inom bla. mål- och resutlatstyrning m.m.
  • Styrmodell som har som röd tråd: "invånaren i fokus".
  • Vi mäter vårt bemötande, jämför oss med andra kommuner och skapar ständig förbättring.

 

Senast uppdaterad: 2020-07-03

Kontakt

Utvecklingsledare
Vakant

kommunstyrelse@gnosjo.se
Kommunkansliet 0370-33 10 00