Ledamöter

Normalt sammanträder valnämnden bara någon enstaka gång de år då det är valår. I Gnosjö kommun består valnämnden av sju ledamöter och sju ersättare. Nämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige.

Ordinarie
Louise Ottosson (M), ordförande
Bo-Göran Härestrand (S), vice ordförande
Liisa Sveningsson (KD)
Philip Nilsson (C)
Anna-Karin Ramnemo (V)
Bengt-Göran Johansson (S)
Ingela Hallström (SD)

Ersättare
Jerry Jönsson (M)
Leif Ericsson (KD)
Johan Malm (C)
Vakant (V)
Jörgen Johansson (S)
Ewa Einarsson (S)
Morgan Scammel (SD)


Senast uppdaterad: 2019-09-20

Kontakta oss

Ordförande
Louise Ottosson (M)
louise.ottosson@edu.gnosjo.se

Vice ordförande
Bo-Göran Härestrand (S)
bo-goran.harestrand@gnosjo.se