Valnämnden

Enligt vallagen är varje kommun skyldig att ha en valnämnd. Nämnden har till uppgift att på lokal nivå organisera och genomföra val till Riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, men även till EU-parlamentet och då förekommer även nationella eller lokala folkomröstningar. Däremot är kyrkovalet inte längre en kommunal angelägenhet utan helt och hållet ett ansvar för Svenska kyrkan.

Valnämnden ska se till att allt det praktiska kring ett val fungerar, t ex:

  • Att det finns vallokaler och att väljarna får veta var vallokalen är
  • Att det finns röstsedlar utlagda i vallokalen
  • Att det finnas personer i vallokalerna som tar emot rösterna
  • Att rösterna räknas under valnatten och därefter redovisas till länsstyrelsen.

Eu-val kommer att äga rum i maj 2019 och nästa val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige kommer att äga rum i september 2022.

Senast uppdaterad: 2020-09-04

Kontakta oss

Ordförande
Louise Ottosson (M)
louise.ottosson@edu.gnosjo.se

Vice ordförande
Bo-Göran Härestrand (S)
bo-goran.harestrand@gnosjo.se

Valnämndens sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
mobil 070-201 07 30
christian.bagan@gnosjo.se

E-post
val@gnosjo.se