Kontakta oss

Socialutskottets ordförande
Vakant (KD)

Socialutskottets vice ordförande
Kari Parman (S)
tel 076-789 95 35 (mobil)

Socialchef
Elisabeth Andersson
tel 0370-33 13 67 (kontor)
tel 0730-65 13 16 (mobil)
elisabeth.andersson@gnosjo.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 49
335 32 GNOSJÖ

E-postadress
socialutskottet@gnosjo.se