Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Ordinarie

Ersättare

Vakant (KD)

Stefan Lundell (KD)

Kari Parman (S)

Ingela Mejenqvist Heikkilä (S)

Senada Sacic (M)

Lizbeth Johansson (C)

Tomas Johansson (S)

Vakant

Helena Elmqvist (SD)

Håkan Helgebring (SD)


Senast uppdaterad: 2020-09-23

Kontakta oss

Socialutskottets ordförande
Vakant (KD)

Socialutskottets vice ordförande
Kari Parman (S)
tel 076-789 95 35 (mobil)

Socialchef
Elisabeth Andersson
tel 0370-33 13 67 (kontor)
tel 0730-65 13 16 (mobil)
elisabeth.andersson@gnosjo.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 49
335 32 GNOSJÖ

E-postadress
socialutskottet@gnosjo.se