Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Ordförande
Christer Gustafsson (KD)
Telefon: 070-362 23 64
christer.gustafsson@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Ingmar Johansson (M)
Telefon: 070-556 74 50
ingmar.johansson@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Bo-Göran Härestrand (S)
Telefon: 072 568 9449
Bo-Göran.Härestrand@gnosjo.se

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöterlänk till annan webbplats

Förvaltningschef, samhällsbyggnads-
förvaltningen

Henrietta Isaksson
Telefon: 0370-33 10 91

Nämndsekreterare
Anna Heijel
Telefon: 0370-33 10 55

Postadress
Samhällsbyggnadsnämnden
335 80  GNOSJÖ

E-postadress
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se