Allmänna utskottet

Allmänna utskottet är ett nytt utskott och under detta sorterar bland annat följande frågor:

- Ekonomifrågor (dock ej beslut om budget eller budgetberedning)
- Vissa personalfrågor
- Kommunaltekniska frågor
- Turism- och besöksnäring
- Näringslivsfrågor
- Fritidsfrågor
- Arbetsmarknadsfrågor
- Kollektivtrafikfrågor
- IT-frågor

Utskottets viktigaste uppgifter är att hantera teknik- och fritidsfrågor.
I utskottets uppgifter ingår även att ansvara för Töllstorps fritidsområde, inklusive Töllstorps industrimuseum.

I detta ingår renhållning, vatten- och avlopp, gatu- och parkskötsel m m. Utskottet hanterar även turismfrågor, arbetsmarknadsfrågor, IT-frågor, kollektivtrafikfrågor och mycket annat.

Senast uppdaterad: 2020-09-04

Kontakta oss

Ordförande
Kristine Hästmark (M)
tel 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Vice ordförande
Markus Kauppinen (S)
tel 0370-33 10 02 markus.kauppinen@gnosjo.se


E-postadress
kommunstyrelse@gnosjo.se