Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det centrala förvaltningsorganet i kommunen. I kommunstyrelsen finns 15 ledamöter, och dessa sitter även fördelade i de tre utskott som finns under kommunstyrelsen. De tre utskotten är:

- Allmänna utskottet
- Socialutskottet
- Kultur- och utbildningsutskottet

Styrelsen är även kommunens finansorgan och ansvarar för ekonomisk planering och ska följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen. I Gnosjö är kommunstyrelsen också ansvarig för den tekniska verksamheten, näringslivsfrågor, turismfrågor m m.

Kommunstyrelsen ansvarar genom sina nya utskott för skolfrågor, sociala frågor och kultur- och fritidsfrågor. Socialförvaltningen, teknik- och fritidsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen hanterar de praktiska frågorna.

Utöver dessa stora områden ansvarar kommunstyrelsen bland annat för:

- personalfrågor
- ekonomihantering/finansfrågor
- informationsfrågor
- IT-frågor och IT-utveckling
- konsument- och skuldsaneringsfrågor
- arbetsmarknadsfrågor
- turism- och näringslivsfrågor
- mark- och bostadsförsörjning
- gator/vägar
- kollektivtrafik
- vatten-, avlopp och renhållning

Senast uppdaterad: 2020-09-04

Kontakta oss
Kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd
Kristine Hästmark (M)
tel 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Kommunstyrelsens
1:e vice ordförande
Vakant

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och oppositionsråd
Markus Kauppinen (S)
tel 0370-33 10 02
markus.kauppinen@gnosjo.se

Allmänna utskottets ordförande
Kristine Hästmark (M)

Kultur- och utbildningsutskottets ordförande 
Jan-Olof Bengtsson (M)
tel 070-629 92 15
jan-olof.bengtsson@gnosjo.se
                                        

Socialutskottets ordförande
Maria Sandberg (KD)
maria.sandberg@gnosjo.se

Kommundirektör
Anna Engström
tel 0370-33 10 00
anna.engstrom@gnosjo.se

Kommunstyrelsens sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se

Postadress
Gnosjö kommun
335 80 GNOSJÖ

Besöksadress
Storgatan 15

E-post
kommunstyrelse@gnosjo.se