Sammanträdesdatum

Under 2020 sammanträder kommunfullmäktige följande sammanträdestider.

30 januari
27 februari
26 mars
29 april (onsdag)
28 maj
25 juni
27 augusti
24 september
29 oktober
26 november
17 december

Plats: Kommunhusets sessionssal
Tid: Torsdag kl 18.30 om ej annat anges ovan

Sammanträdena är offentliga.

Senast uppdaterad: 2020-04-21

Kontakta oss

Kommunfullmäktiges
ordförande

Johan Malm (C)
tel 070-561 44 73
johan.malm@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Stefan Lundell (KD)
tel 076-789 93 90
stefan.lundell@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Camilla Karlsson (S)
tel 070-339 82 21 camilla.karlsson@gnosjo.se

Sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se