Ledamöter

Antalet platser i en kommuns fullmäktigeförsamling regleras av kommunallagen och grundar sig på kommunens invånarantal. I en kommun av Gnosjös storlek krävs minst 31 ledamöter. I Gnosjö finns 35 ledamöter i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Ledamöter

Johan Malm (C) ordförande                                                        Stefan Lundell (KD) 1:e vice ordförande
Camilla Karlsson (S) 2:e vice ordförande
Kristine Hästmark (M)
Jerry Jönsson (M)
Senada Sacic (M)
Rolf Davidsson (M)
Daniel Backstig (M)
Ingmar Johansson (M)
Hans Uhlman (M)
Arne Ottosson (M)
Lizbet Johansson (C)
Bengt-Göran Fransson (C)
Anette Klasson (C)
Samuel Davidsson (KD)
Maria Sandberg (KD)
Elisabeth Eklund-Svensson (KD)
Nicklas Huuva (KD)
Markus Kauppinen (S)
Stig Axelsson (S)
Tomas Johansson (S)
Kari Parman (S)
Oscar Parman (S)
Bo-Göran Härestrand (S)
Pia Lind (S)
Jörgen Johansson (S)
Ingela Mejenqvist-Heikkilä (S)
Fredrik Francke (S)
Anna-Karin Ramnemo (V)
Eric Westroth (SD)
Håkan Helgebring (SD)
Helena Elmqvist (SD)
Kennert Munkholm (SD)
Martti Steinmetz (SD)
Daniel Elmqvist (SD)

Ersättare

Linus Sandberg (M)                                                                        Jan-Olof Bengtsson (M)
Sture Jonsson (M)
Pia Thulin (M)
Niclas Blomgren (C)
Gunnie Davidsson (C)
Liisa Sveningsson (KD)
LarsÅke Magnusson (KD)
Jakob Wendefors (KD)
Jimmy Emanuelsson (S)
Sulo Koppelo (S)
Beng-Göran Johansson (S)
Yvonne Koppelo (S)
Johan Mejenqvist (S)
Marita Axelsson (S)
Vakant (V)
Leif Gröhn (SD)
Morgan Scammel (SD)                                                                Ingela Hallström (SD)Senast uppdaterad: 2020-06-26

Kontakta oss

Kommunfullmäktiges
ordförande

Johan Malm (C)
tel 070-561 44 73
johan.malm@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Stefan Lundell (KD)
tel 076-789 93 90
stefan.lundell@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Camilla Karlsson (S)
tel 070-339 82 21 camilla.karlsson@gnosjo.se

Sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se