Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag. Kommunfullmäktige väljs av invånarna i allmänna val vart 4:e år (samtidigt som riksdags- och landstingsfullmäktigevalen).

Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organsation, ekonomi, övergripande planer, vilka som skall sitta i kommunens olika nämnder samt vad dessa nämnder skall ha för arbetsuppgifer.

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg i Tidningen Finnveden samt anslås på kommunens anslagstavla.

Kommunfullmäktige sammanträder under mandatperioden 2018 - 2022 sista torsdagen i månaden kl. 18.30 i fullmäktigesalen i kommunhuset.

Senast uppdaterad: 2020-09-04

Kontakta oss

Kommunfullmäktiges
ordförande

Johan Malm (C)
tel 070-561 44 73
johan.malm@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Stefan Lundell (KD)
tel 076-789 93 90
stefan.lundell@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Camilla Karlsson (S)
tel 070-339 82 21 camilla.karlsson@gnosjo.se

Sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se