Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsförvaltningen har en stor och viktig uppgift i vår kommun. Det mesta av arbetet går ut på att skapa och upprätthålla de förutsättningar som krävs för att samhället, såväl näringslivet som det privata, skall fungera. Som kommuninvånare ser vi det som en självklarhet att få friskt vatten ur våra kranar, att tryggt och säkert kunna ta oss fram på snöröjda gator och vägar, att vårt avfall tas om hand på ett miljövänligt sätt och att parker och planteringar är vackra och välskötta.

När det gäller utveckling och expansion har tekniska avdelningen även en nyckelroll med planering och exploatering.

Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar med:

- avfallshantering
- bidrag till enskilda vägar
- fastighetsförvaltning
- gator och gatljus
- kartframställning
- markförsörjning, inköp och försäljning av mark
- parkförvaltning
- skogsförvaltning
- vatten- och avlopp
- idrotts-, frilufts- och motionsanläggningar
- badplatser
- fritidsgårdsverksamhet
- föreningsservice och bidrag

Teknik- och fritidsförvaltningens kontor finns i kommunhuset, plan 2.
Vårt förråd finns på Sjöstensvägen i Gnosjö.

Senast uppdaterad: 2019-01-02

Kontakta oss

Teknik- och fritidschef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 60 jan.sandberg@gnosjo.se

Förvaltningsekonom
Ida Källström
tel 0370-33 10 62
ida.kallstrom@gnosjo.se

Assistent
Lisa Gollwitzer Lyckberg
tel 0370-33 11 01
lisa.gollwitzerlyckberg@gnosjo.se

FöreståndareTöllstorpshallen
Björn Thorsson
tel 0370-33 11 07
bjorn.thorsson@gnosjo.se

Områdeschef barn/ungdom
Per-Anders Larsson
tel 0370 33 11 14/ 11 05
per-anders.larsson@gnosjo.se

Postadress:
Gnosjö kommun
Teknik- och fritidsförvaltningen
335 80  GNOSJÖ