Socialförvaltningen

Socialförvaltningen, med socialkontoret, är socialutskottets verkställande organ. Kommunala pensionärsrådet ligger under socialutskottet.

Socialtjänsten i Gnosjö kommun omfattar:


- Individ- och familjeomsorg (IFO)
- Äldre- och handikappomsorg

Senast uppdaterad: 2019-06-27

Kontakta oss

Socialchef
Elisabeth Andersson
tel 0370-33 13 67
Elisabeth.andersson@gnosjo.se

Socialkontorets besöksadress:
Järnvägsgatan 49, Gnosjö
tel 0370-33 10 00

IFO-chef
Maria Svensson
tel 0370-33 13 96
maria.svensson1@gnosjo.se

Verksamhetschef
Hälso- och sjukvård
Ronnie Alvsveden
tsl 0370-33 13 02
ronnie.alvsveden@gnosjo.se

Verksamhetschef
Hemtjänst Hillerstorp/ Korttidsboende

Elisabeth Linderos
tel 0370-33 13 63
elisabeth.linderos@gnosjo.se

Verksamhetschef
Hemtjänst Gnosjö/ Dagverksamhet Rosendal

Marie-Louise Pettersson
tel 0370-33 13 18
marie-louise.pettersson@gnosjo.se

Verksamhetschef
Särskilda boenden, Bäckgården/Hamngården

Boel Simonsson
tel 0370-33 13 38
boel.simonsson@gnosjo.se

Verksamhetschef
Särskilda boenden, Rosendal

Maritha Bogren
tel 0370-33 13 86
maritha.bogren@gnosjo.se

Verksamhetschef Funktionshinderomsorg
Johan Hammarström
tel 0370-33 13 54
johan.hammarstrom@gnosjo.se

Verksamhetschef
Funktionshinderomsorg
Annelie Blirup
tel 0370-33 13 15
annelie.blirup@gnosjo.se

Verksamhetschef
Funktionshinderomsorg
Veronica Rothen
tel 0370-33 13 03
veronica.rothen@gnosjo.se

Verksamhetschef Arbetsmarknadsenhet/Psykiatri
Jakob Björnell
tel 0370-33 13 23
jakob.bjornell@gnosjo.se

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Maritha Josefsson
tel 0370-33 13 43
maritha.josefsson@gnosjo.se