Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för service till kommunens övriga förvaltningar i ekonomi- och IT-frågor. Förvaltningen hanterar också löneutbetalningar till alla anställda. En annan uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med ärendehantering i form av utredningar, kallelser och protokoll. På förvaltningen ligger även ansvar för en del utåtriktade verksamheter som information, turism, näringslivsfrågor, budget- och skuldrådgivning och telefonväxel.

I kommunledningsförvaltningen ingår:

  • Kansli- och kommunutvecklingsenheten
  • Ekonomienheten
  • IT-enheten
  • Växel
  • Löneenheten
  • HR-enheten

Senast uppdaterad: 2019-10-30

Kontakta oss

Postadress
Gnosjö kommun
335 80 Gnosjö

Besöksadress
Storgatan 15

Kommundirektör
Anna Engström
tel 0370-33 10 00
anna.engstrom@gnosjo.se

Ekonomichef
Sanna Rickardsson
tel 0370-33 10 33
sanna.rickardsson@gnosjo.se

Kanslichef
Stefan Larsson
tel 0370-33 10 07
stefan.larsson@gnosjo.seöppnas i nytt fönster

IT-chef
Olav Wähäsarja
tel 0370-33 10 58
olav.wahasarja@gnosjo.se

HR-ansvarig
Carina Rydh
tel 0370-33 10 10
carina.rydh@gnosjo.seöppnas i nytt fönster

HR-ansvarig
Stina Albinsson
tel 0370-33 10 04
stina.albinsson@gnosjo.se