Internationella nätverk

Internationella nätverk är viktiga samverkansformer för kommuner i dagens globala värld. Genom internationella nätverk får kommunen ta del av kunskap och nyheter som hjälper organisationen att hålla sig uppdaterad på den senaste utvecklingen. Nätverk är också viktiga för de är ett sätt för kommuner att bedriva påverkansarbete på en större skala.

Baltic-Link Association


Baltic-Link Association är ett infrastruktursamarbete med syftet  att utveckla Nord-Syd-korridoren mellan Sverige, Poland, Litauen och Ryssland/Kaliningrad-regionen. Organisationen bildades 2005 och består av ett nätverk med över 20 medlemmar i Sverige. Medlemmarna är kommuner, regionförbund och hamnar längs den svenska delen av transportkorridoren Baltic-Link.
Baltic-Link korridoren är väg 27 från Göteborg till Karlskrona via Borås, Värnamo och Växjö samt Kust-till-Kust-banan. Korridoren ansluter via färjelinjen Karlskrona-Gdynia till de stora väg- och järnvägskorridorerna från Gdynia/Gdansk och söder ut genom Polen.

Europakorridoren


Europakorridoren arbetar för en utbyggnad av:
Europabanan, som följer E4:an och sträcker sig mellan Stockholm, Jönköping, Köpenhamn och Hamburg.
Götalandsbanan, som följer ett öst-västligt stråk utmed riksväg 40, mellan Göteborg, Borås och Jönköping.
Föreningens målsättning handlar inta bara om att binda samman storstadsregioner. Flera av landets viktigaste medelstora regioner får också närmare till storstäderna - och till varandra. I Europakorridoren skapas samverkan i nätverk, baserade på moderna, snabba kommunikationer.

Senast uppdaterad: 2015-08-12

Kontakta oss

Samhällsutvecklare
Stefan Larsson
tel 0370-33 10 07
stefan.larsson@gnosjo.se

Länkar
Baltic-Link Associationlänk till annan webbplats

Europakorridoren länk till annan webbplats