Internationellt arbete

Gnosjö kommuns internationella arbete syftar till att främja tillväxt i kommunen och att utveckla den kommunala verksamheten. Internationella samarbeten skapar ett mervärde i våra projekt i form av ett ökat kunskapsutbyte och genom en möjlighet till extern finansiering.

 

Så påverkar EU Gnosjö kommun

EU påverkar Gnosjö (och andra kommuner) i stor grad. En utredning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från 2010 visade att 60 procent av ärendena på kommunernas och landstingens fullmäktigesammanträden påverkas av EU antingen direkt eller indirekt.

Det handlar t.ex. om EU-lagstiftning som måste följas och EU-mål som ska brytas ned på kommunal nivå men också om bidrag som kommunen kan söka för olika projekt inom t.ex. miljö och utbildning m.m.

Här finns några konkreta exempel på vad EU påverkar i kommunen:

  • hur varor och tjänster får köpas in
  • kvalitet på luft och vatten
  • lagstiftning som reglerar vilken hänsyn som måste tas till miljön vid byggnation
  • regler om bland annat arbetstid, säker arbetsmiljö och likabehandling i arbetslivet
  • EU-lagstiftning som syftar till att skydda både miljön och konsumenten
  • gemensamma mål för t.ex. sysselsättning och utbildning som EU-länderna bör uppnå

Senast uppdaterad: 2020-09-04

Kontakta oss

Utvecklingsledare
Vakant

kommun@gnosjo.se
Kommunhusets växel 
0370-33 10 00