Information från Gnosjö kommun inför EU-valet 2019-05-26

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Läs mer om EU-valet på riksdagens webbplats: eu.riksdagen.se/eu-valet/eu-valet-2019

Risk för köer under valet

Valnämnden vill informera alla väljare om att det nu är ett lagkrav på att den som röstar skall kunna ta sina valsedlar i avskildhet, utan att andra skall kunna se vilka valsedlar man plockar ur ställen. Valnämnden kommer därför att organisera det så att enkla skärmväggar sätts upp runt valsedelsställen. Detta innebär risk för köbildning i val- och röstningslokalerna och det är något som alla väljare måste vara införstådda med.

Som väljare kan du dock enkelt undvika dessa köer genom att istället ta med dig de valsedlar som de olika politiska partierna kommer att dela ut i din brevlåda.

Förtidsröstning 8/5 - 26/5

Förtidsröstningsställe i Gnosjö tätort är Biblioteket, Storgatan 8. Förtidsröster kan lämnas under perioden 8/5 - 25/5 under följande tider: Måndagar - fredagar 10 - 18, lördagar 10 - 14. OBS! Biblioteket har under denna period utökade öppettider vardagar och lördagar.

I Hillerstorp sker förtidsröstning i Eivinds Allbutik, Ågatan 10 under följande tider: Måndagar - fredagar 9 - 18, lördagar och söndagar ingen röstmottagning med undantag för valdagen söndag 26/5 då Eivinds har öppet kl 8 - 21.

Boende i Nissafors med omnejd kan även förtidsrösta i församlingshemmet på valdagen 26/5 kl 11 - 17. OBS! Röstningen är i år flyttad från f d skolans gymnastiksal.

ÖPPETTIDER I VAL- OCH RÖSTNINGSLOKALER PÅ VALDAGEN

Valdistrikten i Gnosjö tätort (Församlingshemmet):

08.00 - 21.00

Kävsjö valdistrikt (Kyrkans Hus)

08.00 - 21.00

Kulltorps valdistrikt (Bygdegården)

08.00 - 21.00

Åsenhöga-Källeryds valdistrikt (Församlingshemmet Åsenhöga)

 08.00 - 21.00

Förtidsröstning i Nissafors (OBS! Församlingshemmet)

11.00 - 17.00

Eivinds Allbutik i Hillerstorp

08.00 - 21.00


Krav på legitimation

Samtliga röstande skall kunna visa upp giltig legitimation för att få rösta. Detta gäller även vid val i vallokal. Glöm därför inte att ta med dig ID-handling samt ditt röstkort när du går och röstar.

Kuvert för budröstning

Inner- och ytterkuvert för budröstning finns att hämta hos:

  • Kommunkansliet, kommunhuset i Gnosjö måndag – onsdag kl 08.00 – 16.30, torsdag 08.00 – 18.00 samt fredag 08.00 – 15.00.
  • Valnämndens ordförande Louise Ottosson, Norrebo 12, Gnosjö, 073-1509001
  • Valnämndens sekreterare Christian Bagan, Egnahemsvägen 32, Nissafors, 070-2010730
  • Ordförandena i nedanstående valdistrikt:

Gnosjö Norra

 

Reine Gustafsson, Ringvägen 31, Gnosjö, tel 0703-991251

Gnosjö Östra

Ann-Charlotte Sköld, Mellangården Lid, Gnosjö, tel 070-3542755

Gnosjö Västra

Klas-Göran Park, Parkgatan 19, Gnosjö, tel 912 86

Kulltorp

Myrna Aggerstam, Klockaregårdsvägen 2, Kulltorp, tel 823 62

Kävsjö

Anna Heijel, Brännehylte Södergård, Hillerstorp, tel 070-689 8031

Åsenhöga-Källeryd

Carina Lid, Mårtens väg 16, Nissafors, tel 070-373 61 63

Val på kommunens äldreboenden

Valnämnden genomför mottagande av röster för boende vid kommunens äldreboenden söndagen 2019-05-19 på följande platser och tider:

Bäckgårdens vårdbostäder

09.00-10.00

Rosendals servicehus

11.00-12.00

Hamngårdens vårdbostäder

14.00-15.00


Förlorade röstkort

Väljare som blivit av med röstkort eller av annan anledning ej har detta tillgängligt kan erhålla nytt genom att kontakta valnämndens sekreterare Christian Bagan alternativt samhällsutvecklare Stefan Larsson på kommunkansliet i kommunhuset, telefonnummer 0370-331000 (kommunens växel) fram till och med valdagen. Nytt röstkort kan även skrivas ut vid biblioteket i Gnosjö samt Eivinds Allbutik i Hillerstorp under förtidsröstningsperioden samt på valdagen i Gnosjö (församlingshemmet) samt i Nissafors församlingshem.

Ambulerande bud

Valnämnden i Gnosjö kommun har utsett ambulerande bud för den som har förhinder att själv ta dig till en vallokal eller förtidsröstningsställe, exempelvis på grund av handikapp, sjukdom eller liknande. Budet besöker dig då i ditt hem och hjälper dig att budrösta. Buden tjänstgör två och två och kan även hjälpa dig att göra i ordning din röst. Buden har därför sekretess.

De ambulerande buden är Reine och Inger Gustafsson samt Bo Johansson. Buden nås på telefon 070-399 12 51 (Reine och Inger Gustafsson) eller 070-6499229 (Bo Johansson). Bud kan även bokas genom valnämndens sekreterare Christian Bagan 0370-331011. 

Onsdagsräkning av röster

Sortering och räkning av de förtidsröster som valdistrikten inte hunnit få under valdagen äger rum i kommunhuset, sessionssalen, onsdagen 2019-05-29 kl 10.00. Allmänheten har tillträde till sammanräkningen.

Sidansvarig: Christian Bagan

Senast uppdaterad: 2019-07-29