Sök i Gnosjö kommuns diarium

I vårt diarium kan du söka på offentliga handlingar som är diarieförda i kommunens olika nämnder och styrelser (dock ej samhällsbyggnadsnämnden).

Sekretessbelagda handlingar och handlingar som innehåller följande uppgifter finns inte i e-diariet (utan kan istället tas fram genom kontakt med registratorerna):

  • personnummer
  • namn i vissa fall
  • känsliga personuppgifter

I diariet hittar du handlingar och ärenden. Handlingar är t.ex. skrivelser som inkommit till kommunen eller tjänsteutlåtande som någon tjänsteman på kommunen skrivit som underlag för ett politiskt beslut eller ett beslut i en nämnd.

Ärenden är alla aktiviteter som skett i ett visst ärende, t.ex. en skrivelse som inkommit, ett tjänstutlåtande och ett beslut i en nämnd.

Diarienummer är det nummer som ett ärende får när det registreras i diariet t.ex. 2014-00123.

Vissa dokument är för stora för att lägga upp i e-diariet men man kan alltid kontakta och begära ut handlingar från de olika förvaltningarna.

Här hittar du även kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, allmänna utskottet, socialutskottet samt kultur- och utbildningsutskottet.

Ta del av övriga nämnders protokoll, exempelvis samhällsbyggnadsnämndens

E-diarium


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: