Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok, och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring eller e-post till exempel. 

Enligt offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att se det som finns i kommunens diarium, så kallade allmänna handlingar. Du har rätt att få ta del av handlingen hos kommunen eller få en kopia på handlingen. För att få tillgång till handlingar från kommunens diarium kontaktar du förvaltningens registratorer eller söker i kommunens e-diarium.

E-diarium

Sök i Gnosjö kommuns diarium.

Senast uppdaterad: 2020-10-07

Kontakta oss

Registratorer hos kommunstyrelsen
Ann Lindahl
Telefon: 0370-33 10 12

Maria Thorup
Telefon: 0370-33 10 13

Therese Ebbesson
Telefon: 0370-33 10 51

kommun@gnosjo.se

Registratorer hos socialutskottet
Margareta Haglund
Telefon: 0370-33 12 88

socialutskottet@gnosjo.se

Registratorer hos kultur- och utbildningsutskottet
Elisabet Knutsson
Telefon: 0370-33 11 48

ku@edu.gnosjo.se

Registrator hos samhällsbyggnadsnämnden
Wendela Yang
Telefon: 0370-33 10 96

samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se