Förslag och synpunkter

Till skillnad från medborgarförslag, som tas upp för beslut i kommunfullmäktige, så kan du här lämna synpunkter på kommunens service? Gnosjö kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet i våra verksamheter. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker är bra och dåligt? Vad skulle du vilja ändra på? Skriv ner dina synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring. Observera, att synpunkter som gäller socialförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen och felanmälan gällande gatubelysning görs via länkarna till höger.

Jag är:
Senast uppdaterad: 2018-10-04

Socialförvaltningen

Länk till formulär för synpunkter inom äldre- och handikappomsorgen, och individ- och familjeomsorgen.öppnas i nytt fönster

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Länk till information om synpunkter och klagomål inom utbildning och barnomsorg.öppnas i nytt fönster

Gatubelysning

Länk till "Felanmälan gatubelysning".öppnas i nytt fönster

Felanmälan vatten och avlopp

Anmälan om fel på vatten och avlopp görs till kommunens växel, tel 0370-33 10 00. Efter växelns stängning görs felanmälan på tel 036-13 71 1