Förslag och synpunkter

Till skillnad från medborgarförslag, som tas upp för beslut i kommunfullmäktige, så kan du här lämna synpunkter på kommunens service? Gnosjö kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet i våra verksamheter. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker är bra och dåligt? Vad skulle du vilja ändra på? Skriv ner dina synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring. Observera, att synpunkter som gäller socialförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen och felanmälan gällande gatubelysning görs via länkarna till höger.

Jag är:
Senast uppdaterad: 2020-08-11