Val till riksdag, kommun och region

Val till riksdag, kommun och region hålls vart fjärde år andra söndagen i september. I år är det val söndagen den 11 september till riksdagen och Sveriges kommuner och regioner.

Vem får rösta?

Du får rösta i riksdagsvalet om du är:

 • svensk medborgare och är – eller någon gång har varit – folkbokförd i Sverige. Du måste dessutom ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Du får rösta i valet till regionfullmäktige och kommunfullmäktige om du är:

 • svensk medborgare och folkbokförd i Sverige eller
 • EU-medborgare, eller medborgare i Norge eller Island och är folkbokförd i Sverige eller
 • medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år.

Röstkort

För att få rösta måste du ha ett röstkort som du ska ha med dig till vallokalen eller till förtidsröstningsställena. Ungefär tre veckor innan valet får du ditt röstkort i brevlådan. På det står vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Mellan den 24 augusti och 11 september har du också möjlighet att förtidsrösta. Om röstkortet har kommit bort eller om du inte har fått något kan du kontakta valnämndens sekreterare Christian Bagan på telefon: 0370-33 10 11.

Du måste visa legitimation

Alla som ska rösta måste visa upp giltig legitimation. Glöm därför inte att ta med dig ID-handling samt ditt röstkort när du går och röstar. Detta gäller både vid förtidsröstning och vid val i vallokal på valdagen. Du kan också styrka din identitet genom att låta någon annan gå i god för din identitet. Då måste den som går i god visa sin ID-handling. Eller så kan man vara känd av röstmottagaren.

Vissa personer får rösta med bud

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Bara vissa personer får vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammalt. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo.
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter.
 • lantbrevbärare.
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.
 • ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd.

Regler när du röstar med bud

 • Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.
 • Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos Valmyndigheten eller kommunen.
 • Valsedlar kan du eller den som hjälper dig hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.
 • Förtidsröstningen med bud får börja 24 dagar före valdagen.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Förtidsröstningsställen och vallokaler

Se sidan vallokaler och förtidsröstningsställen

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation

Christian Bagan
Valnämndens sekreterare
Telefon: 0370-33 10 11
Skicka e-post till Christian Bagan

Louise Ottosson
Valnämndens ordförande
Telefon: 073-150 90 01