Projekt och samarbeten

För att Gnosjö kommun ska kunna utveckla sina verksamheter är det viktigt att vi samverkar med andra aktörer. På denna sida hittar du information om en del av de projekt, nätverk och samarbeten som Gnosjö kommun driver eller på annat sätt är delaktig i.

EU-projekt i kommunen

EU-medlemskapet har skapat möjligheter för svenska kommuner att arbeta med olika utvecklingsprojekt med hjälp av finansiering genom EU-program.

Gnosjö kommun är med i ett flertal EU-projekt med syfte att förverkliga kommunens planer samt skapa kontakter och möjligheter för erfarenhetsutbyte i gemensamma frågor. Projekten handlar om alltifrån att bygga en lekplats till stora innovationsprojekt med näringslivet.

I dagens samhälle är externfinansiering av kommunens projekt en nödvändighet för att kunna bedriva tillväxt- och utvecklingsarbete. Och Gnosjö kommun arbetar inte enbart med EU-finansiering, även om det är den vanligaste källan, utan även med projektstöd från statliga verk som Tillväxtverket och Naturvårdsverket.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

EU-projektsamordnare
Vakant