Sammanträdesdagar 2022, politiska möten

Här kan du se när kommunens olika politiska sammanträden sker under 2022.

Kommunfullmäktigemötet kan du följa direkt på webben via får videosändning.

Se videosändning från kommunfullmäktiges sammanträden Länk till annan webbplats.


Sammanträdesdagar, januari - juni 2023

Politiskt organ

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

januari

26

februari

23

mars

30

april

25

maj

25

juni

29

Kommunstyrelsen

januari

10

februari

8

mars

8

april

11

maj

9

juni

13

Samhällsbyggnadsnämnden

januari

4

februari

1

mars

1

april

5

maj

3

juni

7, 28

Samhällsbyggnadsutskottet

januari

18

februari

15

mars

22

april

19

maj

24

juni

14

Allmänna utskottet

januari

17

februari

21

mars

21

april

18

maj

16

juni

20

Socialutskottet

januari

16

februari

13

mars

13

april

17

maj

15

juni

19

Kultur- och utbildningsutskottet

januari

18

februari

15

mars

22

april

19

maj

24

juni

21


Sammanträdesdagar, juli - december 2022

Politiskt organ

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Kommunfullmäktige

inget

i juli


augusti

25

september

29

oktober

27

november

24

december

20

Kommunstyrelsen

inget

i juli


augusti

9

september

6

oktober

4

november

8

december

6

Samhällsbyggnadsnämnden

inget

i juli


augusti

-

september

7

oktober

5

november

2

december

7

Samhällsbyggnadsutskottet

inget

i juli


augusti

24

september

21

oktober

19

november

16

december

19

Allmänna utskottet

inget

i juli


augusti

16

september

20

oktober

18

november

22

december

13

Socialutskottet

inget

i juli


augusti

15

september

19

oktober

17

november

14

december

12

Kultur- och utbildningsutskottet

inget

i juli


augusti

24

september

21

oktober

19

november

23

december

21

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: