Föredragningslistor och protokoll

Här finns kommunens protokoll samlade från fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott.

De publicerade handlingarna har anpassats efter bestämmelserna i gällande personuppgiftslag och återger därför ibland inte de ordagranna lydelserna av de ursprungliga dokumenten. Exempelvis kan ett namn ha ersatts med NN.

Originalhandlingen kan begäras ut från myndigheten med stöd av offentlighetsprincipen. Alla protokoll som läggs på hemsidan är justerade. Har du frågor kring protokollen kontakta respektive nämnd.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: