Politiska sammanträdesdagar, protokoll och föredragningslistor

Här presenterar vi protokoll och föredragningslistor för politikernas olika sammanträden. Du kan även se vilka dagar våra olika styrelser och nämnder samt utskott sammanträder.

Webbsändningar av kommunfullmäktige

Här kan du ta del av våra webb-tvsändningar från kommunfullmäktige.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Registratorer hos kommunstyrelsen
Ann Lindahl
Telefon: 0370-33 10 12

Maria Thorup
Telefon: 0370-33 10 13

Therese Ebbesson
Telefon: 0370-33 10 51

kommun@gnosjo.se

Registratorer hos socialutskottet
Margareta Haglund
Telefon: 0370-33 12 88

socialutskottet@gnosjo.se

Registratorer hos kultur- och utbildningsutskottet
Elisabet Knutsson
tel 0370-33 11 48

ku@edu.gnosjo.se

Registrator hos samhällsbyggnadsnämnden
Wendela Yang
Telefon: 0370-33 10 96

samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se