Policys och riktlinjer

Styrdokument som policys, program, planer och riktlinjer beskriver hur något ska tolkas eller genomföras. För att göra det lättare att hitta bland dem är de ordnade efter ämnesområden.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunstyrelsens ordförande
Kristine Hästmark (M)
tel 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Oppositionsråd
Markus Kauppinen (S)
tel 0370-33 10 02
markus.kauppinen@gnosjo.se

Kommundirektör
Anna Engström
tel 0370-33 10 00
anna.engstrom@gnosjo.se