Kvinna framför ett träd med röda löv.

Vid kris och katastrof är Malin redo

Katastrofer kan hända. Livet kan vändas upp och ner. Vi, som kommun, behöver vara förberedda på att det värsta faktiskt kan inträffa. Malin Hill arbetar förebyggande och är vår samordnare för psykologiskt och socialt omhändertagande, POSOM.

Det kris- och katastrofförbyggande arbetet ligger Malin Hill extra varmt om hjärtat. Att se problemen och att katastrofer kan inträffa, är inget hon blundar för. Hon arbetar också med det förebyggande arbetet mot självmord, suicidpreventionen, och är enhetschef inom funktionshinderomsorgen.

Vad är POSOM?

POSOM är en grupp, som träder in om en stor olycka inträffat, eller en katastrof. De ska försöka lindra akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på sikt. Gruppens huvuduppgift är att stötta de som drabbats och deras anhöriga, och att de de får hjälp att komma vidare till rätt instans.

POSOM i Gnosjö kommun består av en ledningsgrupp och en stödgrupp med representanter från socialförvaltningen, vårdcentralen, privatpersoner med rätt yrkesbakgrund (exempelvis psykolog, kurator), Räddningstjänsten och Svenska Kyrkan.

– Vi blir inkallade vid katastrof av yttre befäl på Räddningstjänsten. Då sammankallar jag ledningsgruppen. Hur stora insatser vi behöver sätta in avgör den.

I vår kommun är Församlingshemmet en av de lokaler vi kan använda om vi behöver. Kyrkan har möjlighet att ställa upp med stöd och kaffe på kort varsel och har många engagerade medmänniskor.

Vi behöver personer från andra kulturer

I vår kommun har vi väldigt många människor som är aktiva i ideellt arbete. Vi kan bara se på organisationer som Gnosjö Hjälper och Tjernobylbarnens Second Hand. Det finns i andan här. Hjälpsamhet, samarbete och omtänksamhet är en del av den berömda Gnosjöandan.

– Både svenska kyrkan och frikyrkorna är engagerade, men vi skulle behöva personer med annan bakgrund också. Vi har svårt att få tag i folk från andra kulturer och religioner. Vi skulle behöva någon som är muslim, kanske en imam och även någon som utövar buddhism. Om någon kan tipsa om någon lämplig kan de kontakta mig, uppmanar Malin

Samordnare för POSOM
Malin Hill
0370-33 10 00
malin.hill@gnosjo.se

Gnosjö församlingshem.

Församlingshemmet är den plats POSOM kommer att använda om det behövs att ge stöd vid kris.

Senast uppdaterad: