Förskolan Storå börjar ta form

De tre huskropparna till den nya förskolan Storå har kommit upp. De binds ihop av restaurangdelen. Utegården börjar också ta form. Här kommer finnas plats för mycket stimulerande lek ute, som inne.

Första spadtaget togs 23 november 2021 för Storå förskola. Om allt gått enligt planen skulle förskolan varit klar redan vid årsskiftet 2022/23, men på grund av pandemin har den blivit något försenad. Nu ser vi hur huskropparna är på plats och hur fönster är ditsatta. Den nya förskolan Storå växer fram dag för dag.

Ny förmodad öppning blir i mars 2023. Då räknar Linda Johansson, rektor för förskolorna i Hillerstorp, med att verksamhet är igång. Susanne Millberg, teamchef för förskolan i kommunen och Linda, är båda två mycket nöjda med att Storå förskola blir till.

Noggrann plan för stimulerande lekmiljö

Susanne har varit med ifrån starten och har varit noga med att förskolan ska vara ändamålsenlig och fylla alla förskolans pedagogiska behov och riktlinjer. Även arbetsmiljön ska vara god för de anställda.

– Vi har haft Förskolans Läroplan 2018 i bakhuvudet när vi tillsammans med arkitekten planerat hur förskolan ska se ut. Trots att förskolan är stor så kommer varje avdelning kännas liten och trygg för barnen. Vi har också lagt mycket fokus på att lekmiljön ska vara stimulerande både ute och inne.

Susanne fortsätter.

– Vi kommer att kunna äta ute och även sova utomhus i ”utesov”. Restaurangen ligger, som ett hjärta i förskolan. Här finns även matplatser utanför, så att vi kan dra fördel av dagar med fint väder.

En ”utesov” är ett vindskyddat uterum, där det är öppet ovanför fönstren, så att det blir skönt klimat för barnen att sova i.

Nya förskolan täcker framtidens behov

Storå förskola ligger på Sunds väg. Här kommer man kunna ta emot upp till 120 barn. I dagsläget finns det fyra förskolor i Hillerstorp: Ankarets, Ekorrens, Sländans och Fjärilens förskola och en i Törestorp. När den nya står färdig, ersätter den alla utom Ankarets. Den nya större förskolan kommer att ha åtta avdelningar och är tänkt att täcka framtidens behov. Den är en stor satsning på Hillerstorp som samhälle. Förskolor och skolor är viktiga faktorer för att barnfamiljer ska vilja bo, arbeta och leva på en ort.

Gemensamma arbetslag, ger samverkan

Namnet Storå, anknyter till området och avdelningarnas namn är inspirerade av naturen omkring. De nya avdelningarna heter efter fågellivet på Store Mosse. Tranan och Örnen är för de lite större barnen, mellan 4 och 5 år. Avdelningarna är indelade i Tranan 1 och 2, respektive Örnen 1 och 2. Här kan ca 15 barn få plats per avdelning.

– De två mindre avdelningarna kommer att kunna samverka. Personalen här kommer att ingå i samma arbetslag, vilket är en stor fördel, menar Susanne och Linda.

Ugglan och Tjädern inrymmer de mindre barnen, mellan 1 och 3 år. Avdelningarna är indelade i Ugglan 1 och 2, respektive Tjädern 1 och 2. Här kan ca 12 barn få plats per avdelning.

Målet är att det ska finnas två förskollärare och en barnskötare på varje avdelning. Vilket gör att de kommer att finnas sammanlagt 16 förskollärare och 8 barnskötare om målsättningen håller. Några nya kommer att behöva anställas inför öppningen i mars. Personalen följer med från förskolorna som stängs.

Husbyggnader i fil.

Huskropparna binds ihop av restaurangen. Här kommer åtta avdelningar rymmas, med egna utegårdar.

Senast uppdaterad: