Elda säkert i höst och vinter

Till följd av de höga energipriserna är vi nog många, som tänker stödelda, inte bara för myset under den kalla säsongen. Det finns en del att tänka på inför de kommande månaderna, så att eldningen blir en säker historia.

Troligtvis är vi fler som kommer att elda mer i våra kaminer och värmepannor i höst. Då elpriserna verkligen skjutit i höjden. Samtidigt går vi in i årets brandfarligaste månader när vi generellt använder mer levande ljus och värmekällor.

Kontrollera din eldstad

Ska du elda mer än vanligt i din värmepanna, kamin eller i den öppna spisen, behöver du antagligen brandskyddkontrollera den och få ett godkännande av kommunen innan du gör det.

En normal braskamin, som enbart är till för myseldning, kan behöva sotas ytterligare om du ska öka användningen. Om du vill elda i en anläggning, som inte är kontrollerad alls eller har eldningsförbud, måste du själv se till att boka en brandskyddskontroll innan du eldar. Kontakta GGVV Sotning, Ventilation och Energiservice (vilka sköter sotning och kontroller) om du behöver undersöka din eldstads status.

– Felaktig eldning eller eldning i eldstäder, som inte är brandskyddskontrollerade, ger stor risk för brand eller soteld, säger Johan Rönmark, ställföreträdande räddningschef. Tänk också på att om något händer och eldstaden inte är kontrollerad kan detta påverka din försäkring.

Du behöver kontakta sotaren om:

  • du ska elda mer än en kubikmeter ved under vintern i en kamin du normalt eldar mycket mindre i.
  • du vill elda i en eldstad som har eldningsförbud.

Råd från Räddningstjänsten och sotaren

  • Ha alltid fungerande brandvarnare och brandsläckare hemma.
  • Om du eldar med ved, se till att den är torr. En bra tumregel är att den bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, gärna ett år. Om du använder ved, som inte har torkat, så ökar risken för skorstensbrand, eftersom att beläggning av sot och tjära ökar i kanalerna då.
  • Elda inte med nubb från plankor eller brädbitar från sommarens byggen.
  • Elda aldrig impregnerat eller målat trä. Det kan ge betydligt högre värme, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstaden och skorstenen. Trall och målat virke ska du lämna till din återvinningscentral.
  • Lär dig tända upp din anläggning på rätt sätt.
  • Tänk på att om du eldar med dålig ved så kan dina grannar märka det och klaga.

Kontakta sotaren för kontroll på telefon 0371-131 80, eller via e-post på info@ggvvsot.se.

Senast uppdaterad: