Vill ni vara kontaktfamilj åt ett barn?

Det finns möjlighet att vara ett stöd åt ett barn och dess förälder, som behöver bli avlastad. Oftast är föräldern ensamstående och har små möjligheter till avlastning.

Som kontaktfamilj tar du/ni emot ett barn över helgen eller under någon vardag, en eller ett par gånger i månaden. För att kunna bli kontaktfamilj behöver ni vara trygga och stabila vuxna. Det behövs engagemang och intresse för andra människor. Det krävs också respekt för andra människors bakgrund och integritet. Vill ni bistå med er tid som kontaktfamilj kontaktar ni oss via formuläret på kommunens hemsida, så kontaktar vi er.

Just nu finns bland annat ett uppdrag att vara kontaktfamilj för en femårig pojke, som behöver få möjlighet att hitta på saker.

Läs mer om att vara kontaktfamilj på hemsidan. Tryck på länken så kommer du dit.

Intresseanmälan, kontaktfamilj - Gnosjö kommun (gnosjo.se)

Senast uppdaterad: