Låt oss bryta stigmat kring självmord

De flesta av oss känner säkert någon som tagit sitt liv och hur detta smärtar på ett väldigt speciellt sätt. Här i Gnosjö har samtliga anställda utbildats i suicidprevention under 2022. Vi vet därför vitsen med att våga fråga om vi märkt att någon mår dåligt.

Den här veckan är det suicidveckan och 10 september är det internationella Suiciddagen. Runt om i landet uppmärksammas detta på olika sätt, bland annat i kyrkor och i form av ljusmanifestationer. Du kan läsa mer om detta på Suicide Zeros hemsida, som du hittar länken till nedan.

7 miljoner till preventiva åtgärder

2008 antog regeringen en nollvision angående suicid, eller självmord. Trots detta tar ungefär 1 500 personer sitt liv varje år. I Gnosjö ligger antalet självmord kring 8 personer per år. Sveriges kommuner och regioner, SKR, gjorde en överenskommelse med staten 2020 om insatser kring psykisk ohälsa. Bland annat avsattes 7 miljoner kronor till suicidpreventiva åtgärder i Jönköpings län. Gnosjö och Gislaved har samarbetat kring åtgärder, detta har utmynnat i utbildningsinsatser för båda kommunernas personal.

Våga fråga – digital utbildning

I december 2021 påbörjades planen för utbildningen för alla kommunmedarbetare. Bland annat har den digitala utbildningen från Suicide Zero ”Våga fråga” gåtts igenom och diskussioner har hållits i mindre personalgrupper. Som vi alla vet finns ett stigma kring att tala om psykisk ohälsa och många har svårt att tala om att de inte mår bra. I materialet ”Våga fråga” visar man på hur viktigt det är att omgivningen bryr sig och att vi kan hjälpa personer att återfå livsglädjen.

Här kan du få råd och stöd

För dig som har någon i din närhet du tror kan må dåligt finns det flera saker du kan göra. Det är viktigt att bli sedd av sin omgivning. Det finns också flera organisationer att vända sig till för att få stöd.

Suicide Zero arbetar för att minska självmorden. På hemsidan hittar du ett antal samlade evenemang, föreläsningar och manifestationer om du vill engagera dig. Om du följer länken kommer du till Suicide Zeros hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aldrig ensam vill bidra till en öppen dialog kring psykisk ohälsa. Följ länken, så kommer du till Aldrig ensams hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Steg för livet vill sprida kunskap om hur självmord kan förebyggas. Följ länken här, så kommer du till Steg för livets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: