Lugnt i jämförelse, enligt polisen

Polisen utreder bränderna och undersöker vidare. Deras uppfattning är att Gnosjö är väl förskonat. De kommer trots detta att synas mer hos oss nattetid den närmaste tiden. Kanske blomsterkrukorna får bytas ut mot perenner i fortsättningen? De får kanske vara i fred?

Gnosjö kommun och centrum är en mycket lugn plats, trots incidenterna under sommaren. Polisen uppfattning är att Gnosjö kanske rent av är lugnast av de fyra grannkommunerna. De utreder för tillfället bränderna och blomsterförstörelsen, som skilda händelser. De tror inte att det handlar om samma personer som utfört de olika skadegörelserna. Framöver kommer polisen närvara mer i Gnosjö under nätterna.

Under 15 år, då kontaktas föräldrarna

Vi har fått in vittnesuppgifter och kan konstatera att blomstermarodörerna troligtvis är skolungdomar mellan 13 och 15 år som har sommarlov. När det handlar om personer under 15 år, kontaktas föräldrarna direkt och socialtjänsten informeras för eventuella åtgärder.Det tråkiga är att det skolungdomarna gjort, drabbar dem själva och oss skattebetalare i slutänden.

Det finns ingen vinnare i detta.

Senast uppdaterad: