Planeringszonerna har en radie på 100 kilometer.

Nya säkerhetszoner

Ringhals ligger ungefär tio mil från Gnosjö, vilket gör att vår kommun berörs av de nya föreskrifterna kring de nya säkerhetszonerna kring våra kärnkraftverk, vilka träder i kraft 1 juli. Dessa handlar främst om att upprätthålla beredskap och säkerhet.

Gnosjö hamnar strax innanför den nya planeringszonen för Ringhalsverket, som sträcker sig i en radie på tio mil. Detta är en konsekvens av anpassning av lagstiftning och ett behov av att uppdatera säkerhetsrutiner, där erfarenheter dras från de kärnkraftsolyckor som skett. Hur vinden ligger, om det regnar? Allt har betydelse för var ett eventuellt nedfall kan hamna. Att vara förberedd är den bästa åtgärden för att förebygga negativa effekter vid en eventuell olycka.

Slutsatser har kunnat dras från Fukushima

2013 inträffade Fukushimakatastrofen, som en följd av denna skrevs en rapport av Strålsäkerhetsmyndigheten 2014. Detta resulterade i att det nu införs nya zoner kring våra kärnkraftverk. De nya zonerna är inre beredskapszon, yttre beredskapszon, vilka sträcker sig 5 km, respektive 25 km från kärnkraftverken. Den tredje zonen är planeringszonen, vilken är i en radie på 100 km från verken. De tre verken, vilka är i bruk i Sverige är Ringhals, Forsmark och Oskarshamn. Gnosjö kommun hamnar med vår västra och nordvästra del inom 10-milsradien från Ringhalsverket.

Jodtabletter till alla under 40 år

I planeringszonerna ska kommunerna ha strategier för vad, var, när, av vem och hur saker ska göras vid en eventuell kärnkraftsolycka. För de som bor närmast ett kärnkraftverk delas jodtabletter ut. För oss i planeringszonen finns jod i lager. Du, som är över 40, har ett naturligt skydd och behöver därför inte ta tabletter. Jod delas bara ut till de under 40 år. Barn och gravida är särskilt viktiga att skydda då de visat sig vara speciellt känsliga.

Undvik strålning genom att stanna inne

Jodtabletter kan aldrig tas i förebyggande syfte. Du ska därför inte ta dem förrän du fått besked att göra det. Erfarenheter har kunnat dras från Fukushimakatastrofen, en av de viktigaste är att bäst skydd har du om du befinner dig inomhus. Evakuering är alltså inte alltid den bästa åtgärden.

Senast uppdaterad: