Gnosjö kommunhus med blommor.

Kommunfullmäktige 22 juni klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktige hålls den 22 juni. Mötet kan du följa direkt på webben eller på plats i kommunhuset.

Som åhörare är du välkommen till kommunhuset för att höra vad som sägs och beslutas.

Mötet kan du även följa hemifrån via internet. Vi både direktsänder och eftersänder mötet. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

Datum, tid, plats 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Tertialbokslut 1, 2022, för Gnosjö kommun.
 3. Budgetramar 2023-2025.
 4. SKR projekt resursfördelning med prislappar.
 5. Översyn av arvodesreglementet inför mandatperioden 2023 till 2026.
 6. Översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning.
 7. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
 8. Framtagande av ägardirektiv och bolagsordning för Tråddragaren AB.
 9. Motion för ökad trygghet.
 10. Medborgarförslag gällande VMA-system till Gnosjö och Hillerstorp.
 11. Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter.
 12. Årsredovisning 2021 Stiftelsen J.E Hylténs Metallvarufabrik.
 13. Stiftelsen Davidsonska donationen, årsredovisning 2021.

Senast uppdaterad: